Vihermäki Oy on perustettu elokuussa 2019. Yrityksen päätoimialana on rakennuspaikan valmistelutyöt.

Yritys tarjoaa ammattitaitoista maanrakennustyötä laadukkaasti, luovasti ja ratkaisukeskeisesti ympäristö huomioiden.


Yritys tekee

  • talojen ja rakennusten pohjatyöt
  • pihasuunnitelmat ja niiden toteutukset
  • jätevesiratkaisut suunnitelmineen
  • rantojen ruoppaukset
  • kunnallistekniset työt, kuten teiden perustukset ja kunnostukset


Lisäksi yritys tekee pienkoneiden sekä raskaankaluston kunnostus- ja  huoltotöitä sekä hitsaustöitä.


Yrityksen kautta on myös mahdollista saada pienet piharakennukset avaimet käteen -periaatteella.


Vihermäki Oy tekee työt sekä suorilla sopimuksilla, että alihankitatyönä muille yrityksille.


Asiakkaina yrityksellä on yksityisiä henkilöitä ja muita yrityksiä. Suurin yksittäinen asiakas on Joensuun kaupunki. 


Vihermäki Oy toimii Joensuussa ja sen lähialueilla, kuten Kontiolahdella, Liperissä sekä Ilomantsissa. Yritys tekee yhteistyötä muiden paikallisten yritysten kanssa, joten  kokonaisvaltaiset urakat onnistuvat myös.Yhteydenotto

 
 
 
 
 

Kaivuuta kaikenkokoisissa kohteissa