Tietosuojaseloste

Tämä on Vihermäki Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri-ja tietosuojaseloste 14.4.2021

Yhteystiedot:


Vihermäki Oy

3016439-9

Vilhonkatu 4

80170 Joensuu

antti@vihermaki.com

044 080 457


Mitä tietoja keräämme

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Tarvittavat henkilötiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muu mahdllinen osoite. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle.

Miten käytämme tietojasi

Käytämme asiakkaan antamia tietoja asiakassuhteen hoitamista varten sekä sen hallintaan ja kehittämiseen. Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tietoja käyttävät ainoastaan ne henkilöt, joiden toimenkuvaan se kuuluu. Kolmannen osapuolen toimijat keräävät, käyttävät ja esittävät asiakastietoja ainoastaan tarpeen vaatimissa rajoissa.

Säilytämme henkilötietojasi

Asiakkaan henkilötietoja säilytämme lakien, kuten kirjanpitolain, vaatiman ajan.

Oikeutesi

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot. Oikeus oikaista itseäsi koskevat tiedot. Voit rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, esimerkiksi kieltää markkinoinnin. Sinulla on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumus, esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin. 

Huomaathan kuitenkin, että "oikeus tulla unohdetuksi" on sinulla vain, jos meillä ei ole lakisääteistä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Kaivuuta kaikenkokoisissa kohteissa